Membros da Xunta Rectora na acompañan á técnica responsable do Plan nunha visita ao monte.
 
Os traballos no monte
 
 

Dende o ano 2001 a CCMM xestiona directamente o monte logo de cesar o convenio que tiña coa Consellería de Medio Ambiente, naquel momento, xa que se considerou lesivo dos intereses da comunidade. Dende aquela púxose en marcha un Plan de Ordenación do Monte que orienta e dirixe o plan de explotación, repoboacións e todos os aspectos da xestión do monte comunal.