Denomínanse especies bioinvasoras aquelas que, non sendo orixinarias desta zona xeográfica, atópanse extendidas e naturalizadas dun xeito silvestre. Estas especies adaptáronse ao clima e ao solo de Galicia e por non ter competidores avanzan e se expanden sen control, chegando a dsprazar çás especies autócotonas.

O eucalipto que se atopa fóra do control silvícola pode cumplir estas características, tamén as acacias e mimosas.

 
Bioinvasoras