Proxecto compostaxe: prevención e restauración

PLANTA EXPERIMENTAL

O espazo do proxecto experimental consiste nunha superficie de 200 metros cadrados nos que se sitúan tres pillas de diferente composición.

Pilla de sustrato vexetal forestal e argazo.

Pilla de sustrato vexetal forestal e materia verde de xardinería.

Pilla de sustrato vexetal forestal e esterco de orixe animal.