Outros enlaces
 

 

 

 

Organización Galega de Comunidades de Montes http://www.orgaccmm.org/
Notas de prensa sobre os montes
http://web.jet.es/feg/notas_de_prensa/010926.htm
http://www.benega.info/cerdedo/hemeroteca/numero11/montes11.htm
   
Os nosos veciños
 
Asociación CEMMA http://www.cemma.org/
Páxina de Aldán e información do cole http://humano.ya.com/stridolphinblue/aldan.htm
Información sobre a escritora Marta Dacosta

http://bvg.udc.es/ficha_autor.jsp?id=mardacos&alias=Marta+Dacosta

http://www.culturagalega.org/lg3/lg3_autor_detalle.php?Cod_prsa=46

Información sobre o profesor Gonzalo Navaza

http://www.vieiros.com/navaza.html

http://bvg.udc.es/ficha_autor.jsp?id=gonnavaz&alias=&solapa=biografia

   
   

Envía as túas propostas: cmontes@peitieiros.org