Conscientes da necesidade da recuperación dos valores patrimoniais do noso entorno, para tratar de que os nosos veciños aprendan a aprecialo, no ano 2003 decidiuse invertir na recuperación dos Muíños da Serra.

Con este fin contouse coa colaboración dos propietarios herdeiros, que cederon os inmobles para poder arranxalos, así como coa opinión dos máis vellos do lugar.

Na primavera do ano 2004 inaugurouse esta obra coa participación dos veciños e veciñas que presenciaron o funcionamento da moa moitos anos despois.

 
Muíños da Serra