Nos montes galegos pasta gando en réxime semisalvaxe, o máis habitual é atoparse cabalos e vacas pero tamén cabras e ouvellas.

No monte de Peitieiros campan as greas de cabalos e vacas que viven nos montes cercanos, dende Morgadáns a Malvas. Anualmente realízase o curro de Morgadáns na Chan do río. Antiguamente o curro levábase a cabo en Peitieiros no lugar denominado o curro vello.

 
O gando