Impacto do lume en Peitieiros
 

 

     
Dende a esquerda, a serra do Galiñeiro, O Curutiño do Matalagartos e a Paraguda. Foto dende o San Antoniño, ano 2004.

 

 

Foto do mesmo lugar en setembro de 2005. Zona afectada polo lume. Tamén a superficie visibe do monte Galiñeiro, ao fondo, quedou afectada polo lume nos mesmos días.
     
Monte rozado e limpo de mato e co eucalipto seleccionado e entresacado. Día 15 de agosto 2005.

 

 

Consecuencia do lume, 15 de setembro de 2005.

Que esperanza nos queda?