Comunidade de Augas do Matalagartos CCR Peitieiros, 36389 Gondomar

Teléfono: 676 13 94 27

Os limpafontes son animais anfibios que precisan das purezas das augas para vivir. A súa presenza no monte é a mellor garantía da calidade da auga.
   
   
 
     

 

 

 

 

 

 

3
Principal
Mananciais
Zonas
Inicio
Actual

 

 

  Asemblea 2010
....

...

...