Actualmente todos os mananciais están liumpos de silvas, están selados e son controlados periódicamente.
Todos son accesibles estando os camiños abertos.

 

A maioría están pechados con tapas de aceiro e candados, os que non poden estar así están selados con cemento para evitar entradas de augas de escorrentía.
Principal
Mananciais
Zonas
Inicio
Actual
...
...
....
...
....
Aquelas arquetas que son inútiles foron ponteadas para evitar contaminación das augas paradas.