Este é o percorrido da rede na parroquia. Con case 200 billas é unha rede desproporcionada para escasa capacidade técnica que ten.

 

Este é o percorrido da rede na parroquia. Con case 200 billas é unha rede desproporcionada para escasa capacidade técnica que ten.

 

O mal estado da conducción provocou a rotura contínua na mesma zona, como pode verse nas reparacións seguidas que foron realizadas.

 

Para solucionalo substituiuse a única conducción de 90 mm ríxida por dúas de PVC de 90 e 63 mm flexibles a 16 atm. de presión. No ano 2005 este problema foi totalmente solventado.
No ano 2004 unha das peores deficiencias foi a rotura contínua dda conducción principal que deixou á parroquia sen auga en pleno setembro.
Principal
Mananciais
Zonas
Inicio
Actual
...
...
....
...
....