Os mananciais non estaban selados cuns peches moi precarios.
Cando a actual Xunta da Comunidade foi elixida pola Asemblea Xeral para dirixir os seus pasos, logo de sete anos sen unha asemblea, atopouse coa seguinte situación.

 

Principal
Mananciais
Zonas
Inicio
Actual
...
...
....
...
....
Arquetas e conduccións abandoadas que nin se sabía de onde viñan ou a onde ían.

Isto obrigiu á paralización de concesión de augas pois as existentes non tiñan garantido o servizo,

 

Isto obrigiu á paralización de concesión de augas pois as existentes non tiñan garantido o servizo, ao arranxo integral de toda a rede, á busca de financiación para a posta en marcha da rede. Dende o 2001 ata o 2005 aínda non deu superado esta situación precaria.